Uyaýao Reýon pnewmatik komponentleri, Ltd.
Choose Your Country/Region

Hyzmat liniýasy:

+86 - 18258773126
pnewmatik enjamlar
Pnewmatik-metal armatura
Howa zarbasy-ýaraglarTube seriýasy
0502 banner
1
2
3
4
ümsümlik

BIZ PNEUMATIK KESELLER ÜÇIN Zawod

Müşderi üçin, biz size ygrarlydyrys, elmydama size çyn ýürekden hyzmat edýäris we iň oňat, durnukly we ygtybarly üpjün ediji bolmaga çalyşýarys. 
tizlik gözegçiligi
Esasy önümler
Çig mal - Cu
        Hilini çig maldan gözegçilik edýäris.59 # Cu boş ýere garaşýarlar we pnewmatiki ulgamda gowy işlejek owadan birleşdirijilere garaşýarlar.
Plastik material
Plastmassa önümleri üçin material.PU, PA, PE turbasy hemmesi täze we arassa material bilen öndürilýär, armaturlaryň plastmassa göwrümi üçin hem täze materiallary kabul edýäris.
CNC maşyn
CNC maşynlary, ökde tehniki işgärlerimiz bilen, sapak standartyny öndürip we önümçilik döwründe önümleriň hiline gözegçilik edip biler.
 Plastiki ekstruding Mahines
Bizde PU, PA, PE üçin 10pc-den gowrak plastmas ekstruding maşynlary we örülen turba üçin maşynlar bar.Turbadaky sargytlar, OEM hyzmatyny hödürläp biler.
Armatura üçin synag enjamy
Armatura awtoulaglar üçin ulanylýar, howanyň syzmagy synagy we basyşy saklamak synagy gaty möhümdir.Armaturlary birin-birin barlamak üçin 5 synag maşyny ýasadyk.Mysal üçin, MNSE tizligi kadalaşdyrmak funksiýasy sebäpli ýarym taýýar önümleri synagdan geçirýäris. 
Turbalar üçin synag enjamy
Senagat awtomatizasiýasynyň möhüm bölegi bolan turbalar hakda.Biz diňe bir materialy dolandyrmak bilen çäklenmän, turbalaryň hiliniň ajaýyp hilini kepillendirmek üçin synag geçirýäris. 
Reýon pnewmatik |Habar merkezi
Çalt birikdirilen pnewmatik enjamlary ulanmagyň artykmaçlyklary
08-24
Çalt birikdirilen pnewmatik armaturlaryň netijeliligi Çalt birikdirilen pnewmatik armaturlar bilen güýçlendirilen howpsuzlyk Çalt birikdirilen pnewmatik armaturlaryň köpdürlüligi Çalt birikdirilen pnewmatik armaturalaryň netijeliligi Çalt birikdirilen pnewmatik armaturlar bilen gowulaşan öndürijilikPnewmatiki ulgamlar giňden ulanylýar
Pnewmatiki ulgamyňyza laýyk howa laýyklygyny saýlamak
08-24
Pnewmatik ulgamlara düşünmek Howa armaturlarynyň görnüşlerine düşünmek Howa armaturlaryny saýlamak we howa armaturlaryny gurnamak we hyzmat etmekPnewmatiki ulgamyňyzyň netijeliligini ýokarlandyrmakPnewmatiki ulgamlar enjamlary işletmek we dolandyrmak üçin dürli pudaklarda giňden ulanylýar.Kompressiýa bil baglaýarlar
Pnewmatiki enjamlaryň esaslaryna düşünmek: Giňişleýin gollanma
08-24
Pnewmatiki enjamlar ygtybarly we täsirli pnewmatiki ulgam döretmekde möhüm rol oýnaýar.Dürli pnewmatik enjamlary we gözegçilik elementlerini birleşdirýän möhüm bölekler bolup, olara üznüksiz işlemäge mümkinçilik berýär.Bu giňişleýin gollanmada pnewiň dürli görnüşlerini öwreneris
2019 PTC
11-06
PTC Şanhaýa gatnaşýarys
Metal pnewmatik enjamlar üçin 100% synag
05-29
Metal pnewmatik enjamlar üçin 100% synag
2019-njy ýylyň ortasy, pnewmatik enjamlaryň satuwyny giňeltmek biziň maksadymyz
05-29
2019-njy ýylyň ortasy, pnewmatik enjamlaryň satuwyny giňeltmek biziň maksadymyz
Hytaýda täze ýyldan soň pnewmatik enjamlar üçin önümçilik dowam edýär.
02-15
Hytaýda täze ýyldan soň pnewmatik enjamlar üçin önümçilik dowam edýär.Poslamaýan polatdan ýasalan enjamlar hakda hem bar
pnewmatik enjamlar ýarmarka taýýar
10-11
Müşderileriň sargytlaryndan käbir zatlary alyň we olaryň meşhur we wekilçilikli bolandygyna göz ýetiriň

Pnewmatiki enjamlar

Howa zarbasy ýaraglary we turba seriýasy

Pnewmatik metal armaturlary

Pnewmatik çalt jübütler

Biz bilen habarlaşyň

Telefon: +86 - 13968261136
      +86 - 18258773126
E-poçta: Reayon@rypneumatic.com
Goşmak: No.895 Şijia ýoly, Zonghan köçesi, Ciksi, Ningbo, Zhejiang, Hytaý