ዩያኦ ሬዮን ኒውማቲክ ኮምፖነንትስ ኮ.
Choose Your Country/Region

መስመር ኣገልግሎት፤

+86-18258773126
ኒውማቲክ-መተሓላለፍቲ
ኒውማቲክ-ሜታል-ፊቲንግስ
ኣየር-ነፋሒት-ሽጉጥቱብ-ተኸታታሊ
0502ባነር
1
2
3
4
ስቕ ዝብሉ መሳርሒታት

ንሕና ፋብሪካ ናይ ኒውማቲክ መሳርሒታት ኢና።

ንዓሚል፡ ንሕና ንዓኻትኩም ተወፋይነት ኣለና፡ ኩሉ ግዜ ብምሉእ ልብና ኣገልግሎት ኣለና፡ ከምኡ’ውን ዝበለጸ፡ ርጉእን ዘተኣማምንን ቀረብ መሻርኽትኹም ክንከውን ንጽዕር። 
ናይ ፍጥነት ተቖጻጻሪ
ቀንዲ ፍርያት
ጥረ ነገራት - Cu
        ካብቲ ጥረ ነገር ፅሬት ንቆፃፀሮ።59# Cu ባዶነት ይጽበዩ ኣለዉ፣ ናብቶም ጽቡቓት መተሓላለፍቲ ክኾኑ ድማ ይጽበዩ ኣለዉ እዚ ድማ ኣብ ኒውማቲክ ስርዓት ጽቡቕ ጌሩ ክሰርሕ እዩ።
ፕላስቲክ ንብረት
ንፍርያት ፕላስቲክ ዝኸውን ንብረት።PU, PA, PE ቱቦ ኩሎም ምስቲ ሓድሽን ጽሩይን ንብረት ዝፍረዩ እዮም, ከምኡ ውን ንፕላስቲክ ኣካል ናይቲ ምትእስሳር, ንሕና ኩሉ ሓድሽ ንብረት ንቕበል።
ሲኤንሲ ማሽን
ሲኤንሲ ማሽናት፣ ምስ ንፉዓት ቴክኒካዊ ሰራሕተኛታትና፣ ድሕሪኡ ነቲ ደረጃ ፈትሊ ከፍርዩ ይኽእሉ፣ ኣብ መስርሕ ምፍራይ ድማ ጽሬት ናይቲ ፍርያት ክቆጻጸሩ ይኽእሉ።
 ፕላስቲክ ኤክስትሩዲንግ ማሂነስ
ልዕሊ 10pcs ፕላስቲክ extruding ማሽናት ኣለና, ንPU, PA, PE ከምኡ ውን ማሽናት ንዝተጠምጠመ ቱቦ.እቲ ኣብ ቱቦ ዘሎ ትእዛዛት፣ OEM ኣገልግሎት ክህብ ይኽእል።
መመርመሪ ማሽን ንመተሓላለፍቲ
እቶም ፊቲንግስ ንኣውቶ ማሽናት ዝውዕሉ ኮይኖም፣ ናይ ኣየር ምፍሳስ ፈተነን ጸቕጢ ምዕቃብ ፈተነን ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም።ነቶም ፊቲንግስ በብሓደ ንምፍታን 5 ናይ ፈተነ ማሽናት ሰሪሕና።ንኣብነት፡ እቲ MNSE throught the half-finished products ንፍትኖ፡ ብሰንኪ ናይ ፍጥነት-ምቁጽጻር ተግባሩ። 
ንቱቦታት ዝኸውን መመርመሪ ማሽን
ብዛዕባ እቶም ንኢንዱስትርያዊ ኣውቶማቲክ እውን ኣገደስቲ ክፋል ዝኾኑ ቱቦታት።ንሕና ነቲ ንብረት ንቆጻጸሮ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ጽሬት ናይቶም ቱቦታት ብሉጽ ጽሬት ከምዘለዎም ንምርግጋጽ እቲ ፈተነታት ንገብር። 
ሬዮን ኒውማቲክ |ማእከል ዜና
ቅልጡፍ ምትእስሳር ኒውማቲክ ፊቲንግስ ምጥቃም ዘለዎ ብልጫታት
08-24
ብቕዓት ቅልጡፍ ምትእስሳር ኒውማቲክ መተሓላለፍቲዝዓበየ ድሕንነት ብቅልጡፍ ምትእስሳር ኒውማቲክ ፊቲንግስብዙሕ ዕዮታት ቅልጡፍ ምትእስሳር ኒውማቲክ ፊቲንግስዋጋ-ውፅኢታዊነት ቅልጡፍ ምትእስሳር ኒውማቲክ ፊቲንግስዝተመሓየሸ ኣፈፃፅማ ምስ ቅልጡፍ ምትእስሳር ኒውማቲክ ፊቲንግስኒውማቲክ ስርዓታት ብሰፊሑ ይጥቀሙ
ንኒውማቲክ ሲስተምካ ትኽክለኛ ናይ ኣየር ምትእስሳር ምምራጽ
08-24
ምርዳእ ኒውማቲክ ስርዓታትዓይነታት መተሓላለፍቲ ኣየርኣየር መተሓላለፍቲ ንምምራፅ ኣብ ግምት ዘእተዉምትካልን ምሕላውን መተሓላለፍቲ ኣየርኣብ ኒውማቲክ ስርዓትካ ብቕዓት ምዕባይናይ ኒውማቲክ ስርዓታት ኣብ ዝተፈላለዩ ኢንዱስትሪታት ንማሽነሪታት ሓይሊ ንምሃብን ንምቁፅፃርን ብሰፊሑ ይጥቀሙ።ኣብ ኮምፕረስ እዮም ዝምርኮሱ
መሰረታዊ ነገራት ኒውማቲክ ፊቲንግስ ምርዳእ፡ ኩለመዳያዊ መምርሒ
08-24
ኒውማቲክ ፊቲንግስ ዘተኣማምንን ስሉጥን ኒውማቲክ ሲስተም ኣብ ምፍጣር ወሳኒ ተራ ኣለዎም።ዝተፈላለዩ ኒውማቲክ መሳርሕታትን መቆጻጸሪ ባእታታትን ዘራኽቡ ኣገደስቲ ኣካላት ኮይኖም ብዘይ ገለ ጸገም ብሓባር ክሰርሑ የኽእሎም።ኣብዚ ሰፊሕ መምርሒ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ኒው ክንድህስስ ኢና።
2019 ፒቲሲ
11-06
ኣብ ፒቲሲ ሻንጋይ ክንሳተፍ ንወስድ
100% ፈተነ ንሓጺናዊ ኒውማቲክ ፊቲንግስ
05-29
100% ፈተነ ንሓጺናዊ ኒውማቲክ ፊቲንግስ
መፋርቕ 2019 እዩ፡ መሸጣ ኒውማቲክ ፊቲንግስ ምግፋሕ ዕላማና እዩ።
05-29
መፋርቕ 2019 እዩ፡ መሸጣ ኒውማቲክ ፊቲንግስ ምግፋሕ ዕላማና እዩ።
ድሕሪ ሓድሽ ዓመት ቻይና፡ ንኒውማቲክ ፊቲንግስ ዝኸውን ምፍራይ ይቕጽል ኣሎ።
02-15
ድሕሪ ሓድሽ ዓመት ቻይና፡ ንኒውማቲክ ፊቲንግስ ዝኸውን ምፍራይ ይቕጽል ኣሎ።ብዛዕባ እቶም ካብ ዘይተበላሸወ ሓጺን ዝተሰርሑ መተሓላለፍቲ፡ ንሳቶም እውን ኣለዉ።
ኒውማቲክ ፊቲንግስ ንፌር ድሉው ኮይኑ ኣሎ።
10-11
ካብ ትእዛዝ ዓማዊል ገለ ኣቑሑት ውሰድ፣ ህቡባትን ውክልና ዘለዎምን ምዃኖም ድማ ኣረጋግጽ

ኒውማቲክ ፊቲንግስ

ኣየር ንፋስ ሽጉጥ&ቱቦ ተኸታታሊ

ኒውማቲክ ሜታል ፊቲንግስ

ኒውማቲክ ቅልጡፍ መተሓላለፍቲ ቅልጡፍ

ርኸቡና

ቴሌፎን፡ +86-13968261136
      +86-18258773126
ኢመይል Reayon@rypneumatic.com
Add: No.895 መንገዲ ሺጂያ፡ ጎደና ዞንግሃን፡ ሲሲ፡ ኒንግቦ፡ ዠጂያንግ፡ ቻይና