युयाओ रेयोन वायवीय घटक कं, लिमिटेड.
Choose Your Country/Region

सेवा मार्ग: १.

+86-18258773126 हें नांव
वायवीय-फिटिंग्स
वायवीय-धातू-फिटिंग्स
एअर-ब्लो-गनट्यूब-माळेचें
0502बॅनराचेर
1
2
3
4
सायलन्सर करपी

आमी वायवीय एक्सेसरीज खातीर एक कारखानो

गिरायका खातीर, आमी तुमकां वचनबद्धताय, आमी तुमचे खातीर सदांच पुराय मनान सेवा दिल्या, आनी तुमचो सगळ्यांत बरो, स्थिर आनी विस्वासांत घेवपा सारको पुरवण पार्टर जावपाचो यत्न करतात. 
गती नियंत्रक
मुखेल उत्पादनां
एमपीवाय वाय एअर फिटिंग

आनिकूय जाणून घेयात

कच्चो माल - क्यू
        आमी कच्चे मालांतल्यान गुणवत्तेचेर नियंत्रण दवरतात.59# Cu ब्लॅंकिंगाची वाट पळयतात, आनी सोबीत जोडणीं कडेन जावपाची वाट पळयतात जे वायवीय प्रणालींत बरे तरेन काम करतले.
प्लास्टीक साहित्य
प्लास्टीक उत्पादनांखातीर साहित्य.पीयू, पीए, पीई ट्यूब सगळे नव्या आनी शुध्द साहित्या वांगडा तयार जातात, तशेंच फिटिंग्साच्या प्लास्टीक आंगा खातीर, आमी सगळे नवे मटेरियल आपणायतात.
सीएनसी मशीन
सीएनसी मशीनां, आमच्या कुशळ तंत्रीक कामगारांक घेवन, मागीर धागे मानक तयार करूंक शकतात, आनी उत्पादन प्रक्रियेंत उत्पादनांचो दर्जो नियंत्रीत करूंक शकतात.
 प्लास्टिक एक्सट्रूडिंग महिनेस
आमचे कडेन 10pcs परस चड प्लास्टीक extruding मशीन आसात, पीयू, पीए, पीई आनी वेणी ट्यूब मशीनां खातीर.ट्यूबचेर ऑर्डर, OEM सेवा दिवंक शकता.
फिटिंगां खातीर चांचणी यंत्र
ऑटो मशीनांखातीर फिटिंग्स वापरतात, हवेची गळती चांचणी आनी दाब सांबाळपाची चांचणी हीं खूब म्हत्वाचीं.आमी फिटिंगांची एक एक करून चांचणी करपाक 5 चांचणी मशीन तयार केले.देखीक, एमएनएसई आमी अर्द तयार केल्ल्या उत्पादनांतल्यान चांचणी करतात, ताच्या गती-नियंत्रणाच्या कार्याक लागून. 
नळयेखातीर चांचणी यंत्र
उद्देगीक ऑटोमेशनाकय म्हत्वाचो भाग आशिल्ल्या नळयांविशीं.आमी फकत मटेरियलाचेर नियंत्रण दवरनात, पूण ट्यूबिंगांचो दर्जो उत्कृश्ट दर्जो आसा हाची हमी दिवपा खातीर चांचणीय करतात. 
रेयॉन वायवीय |खबरां केंद्र
क्विक कनॅक्ट वायवीय फिटिंग्स वापरपाचे फायदे
०८-२४ मेरेन
क्विक कनॅक्ट वायवीय फिटिंग्साची कार्यक्षमतायक्विक कनॅक्ट वायवीय फिटिंगांवांगडा सुरक्षीतताय वाडयल्लीक्विक कनॅक्ट वायवीय फिटिंगांची बहुमुखी प्रतिभा जलद कनॅक्ट वायवीय फिटिंग्साची खर्च-अनुकूलताय जलद कनॅक्ट वायवीय फिटिंगांवांगडा सुदारीत कार्यक्षमतायवायवीय प्रणालींचो व्हड प्रमाणांत उपेग करतात
तुमच्या वायवीय प्रणाली खातीर योग्य एअर फिटिंग निवडप
०८-२४ मेरेन
वायवीय प्रणाली समजून घेवप हवेच्या फिटिंगाचे प्रकारहवेच्या फिटिंगांची निवड करपाचे विचारहवेच्या फिटिंगांची स्थापणूक आनी देखरेख तुमच्या वायवीय प्रणालींत चडांत चड कार्यक्षमताय वाडोवप यंत्रणेक उर्जा दिवपाखातीर आनी नियंत्रण दवरपाखातीर वेगवेगळ्या उद्देगांत वायवीय प्रणालींचो व्हड प्रमाणांत उपेग करतात.ते संपीडनाचेर आदारून आसतात
वायवीय फिटिंगांची मुळावी गजाल समजून घेवप: एक व्यापक मार्गदर्शक
०८-२४ मेरेन
विस्वासांत घेवपासारकी आनी कार्यक्षम वायवीय प्रणाली तयार करपाक वायवीय फिटिंगांची म्हत्वाची भुमिका आसता.वेगवेगळीं वायवीय उपकरणां आनी नियंत्रण घटक जोडपी ते गरजेचे घटक आसून तांकां एकठांय विनाशिलतायेन काम करपाक मेळटा.ह्या व्यापक मार्गदर्शकांत आमी न्यूजाच्या वेगवेगळ्या प्रकारांचो अभ्यास करतले
2019 पीटीसी
११-०६ ह्या काळांत
आमी पीटीसी शांघायांत वांटो घेतात
धातूच्या वायवीय फिटिंगां खातीर 100% चांचणी
०५-२९ मेरेन
धातूच्या वायवीय फिटिंगां खातीर 100% चांचणी
2019 वर्साचो मध्याक, वायवीय फिटिंग्साची विक्री वाडोवप हें आमचें ध्येय
०५-२९ मेरेन
2019 वर्साचो मध्याक, वायवीय फिटिंग्साची विक्री वाडोवप हें आमचें ध्येय
चीनी नव्या वर्सा उपरांत वायवीय फिटिंगांचें उत्पादन चालूच आसा.
०२-१५ मेरेन
चीनी नव्या वर्सा उपरांत वायवीय फिटिंगांचें उत्पादन चालूच आसा.स्टेनलेस स्टीलच्या फिटिंगां विशीं, तींय मेळटात
जात्रेक वायवीय फिटिंग्स तयार आसात
१०-११ हांकां मेळटा
गिरायकांच्या ऑर्डरांतल्यान कांय वस्तू घेयात, आनी तीं लोकप्रिय आनी प्रतिनिधीक आसात हाची खात्री करात

एअर ब्लो गन&ट्यूब सीरीज

वायवीय धातू फिटिंग्स

वायवीय जलद युग्मक

आमकां संपर्क करात

दूरध्वनी: +86-13968261136
      +86-18258773126
ईमेल: Reayon@rypneumatic.com
जोडचें: क्रमांक 895 शिजिया रस्तो, ज़ोंघान स्ट्रीट, सिक्सी, निंगबो, झेजियांग, चीन